Portal DCspine
Nieuw logo DCspine

Waarom DCspine over diepgaande kennis van cloudplatformen beschikt

In oktober (2019) vierde DCspine zijn tweejarig bestaan. Dit jubileum viel samen met een grote IT-beurs in Utrecht waar het met een eigen stand aanwezig was. Gesprekken met bezoekers en de feedback op presentaties bevestigden directeur Jan Michiel Berkel dat de roadmap van het bedrijf goed aansluit op de marktvragen: goede cloudconnectiviteit wordt steeds belangrijker.

Contact

Wilt u meer weten over onze diensten?

We helpen u graag verder.

In oktober (2019) vierde DCspine zijn tweejarig bestaan. Dit jubileum viel samen met een grote IT-beurs in Utrecht waar het met een eigen stand aanwezig was. Gesprekken met bezoekers en de feedback op presentaties bevestigden directeur Jan Michiel Berkel dat de roadmap van het bedrijf goed aansluit op de marktvragen: goede cloudconnectiviteit wordt steeds belangrijker.

Digitale transformatie is volgens Jan Michiel Berkel een belangrijke ontwikkeling achter de toenemende vraag naar DCspine. Bedrijven staan onder sterke druk om een succesvolle digitale-transformatiestrategie uit te voeren en volgens diverse onderzoeken is de verwachting dat binnen tien jaar het grootste gedeelte van alle organisaties digitaal getransformeerd zijn. “Bij DCspine zien wij dat deze digitale transformatie nu volop in gang is en daar hebben wij elke dag mee te maken. Omdat IT-hardware en diensten voor een heel groot deel worden gevirtualiseerd en als clouddienst afgenomen, worden deze in toenemende mate vanuit datacenters geleverd. De belangrijkste consequentie van deze ontwikkeling is dat datacenterconnectiviteit steeds belangrijker wordt en dat is exact waarom DCspine twee jaar geleden van start is gegaan.”

Inhaalslag

De afgelopen twee jaar zijn de ontwikkelingen volgens Berkel erg snel gegaan. “Toen wij startten was de cloud een bekende invulling van office-pakketten, maar bedrijfskritische processen werden nog maar beperkt naar de cloud gebracht. De consument liep voor de zakelijke markt uit. Nu zien we een enorme inhaalrace voor zakelijke toepassingen.” Dit snel toenemende cloudgebruik in de zakelijke markt leunt sterk op betrouwbare, flexibele connectiviteit tussen cloud en serviceproviders in datacenters, ziet Berkel. De trend heeft daarnaast consequenties voor de hele IT-sector. Het is een van de redenen waarom op het niveau van datacenters, serviceproviders en hosters sprake is van een omvangrijke en ingrijpende consolidatieslag.

Onzekerheid

Berkel wijst erop dat de consolidatie ook een signaal van onzekerheid is. “Wat wij in de dagelijkse gesprekken met de markt vaststellen, is dat de onzekerheid op veel niveaus in de markt groot is. Omdat de veranderingen op het gebied van IT elkaar steeds sneller opvolgen weten datacenters en serviceproviders niet zeker in welke kennis en diensten ze moeten investeren om zowel op de korte als op de lange termijn een goed businessmodel te hebben. Eindklanten vragen steeds meer over aspecten van clouddiensten, helemaal als het om de publieke cloud gaat.” Berkel geeft daarbij nadrukkelijk aan dat die vragen van bedrijven van elke omvang komen. “Omdat onze klanten – veelal nationaal georiënteerde cloud- en serviceproviders – nog niet altijd duidelijk hebben op welke manier ze met public cloud in hun dienstenportfolio willen omgaan worstelen zij met de vragen die hun eindklanten hebben over het adopteren van de public cloud.”

Directe veilige verbindingen

Bedrijven die gewend zijn met een afgeschermd IT-landschap te werken en dat in de cloud willen onderbrengen, zijn daarvoor in eerste instantie afhankelijk van het publieke internet. Dit is om meerdere redenen onwenselijk, bijvoorbeeld omdat het ontbreekt aan grip op security of bandbreedtes. Waar zij behoefte aan hebben, is connectiviteit die betrouwbaarheid met beheersbaarheid combineert en niet complex is. Bij DCspine spreekt men dan van ‘directe cloud connect’. Hierop kunnen in tegenstelling tot het open internet SLA’s worden afgegeven en kan end-to-end-monitoring plaatsvinden. Met deze verbindingen is de klant dus in control.

De vraag naar dit type verbindingen is, zeker het afgelopen jaar, fors toegenomen. Volgens Berkel komt dat doordat veilig werken steeds meer aandacht krijgt, mede door aangescherpte wet- en regelgeving. Prettige bijkomstigheid is dat de kosten voor een directe cloud connect relatief beperkt zijn, afgezet tegen de totale kosten die gemoeid zijn met transformatie naar de cloud.

Kennis van cloudplatformen

Directe cloud connect is een kant-enklare, makkelijk toepasbare connectiviteit. Berkel: “Klanten willen deze verbinding naar elke mogelijke cloudtoepassing en provider. Om dat te kunnen doen en het aanbod verder te verbeteren moeten we als DCspine zelf ook steeds meer kennis krijgen van dat cloudaanbod, terwijl het een domein is waarvoor we niet verantwoordelijk zijn.” DCspine is wel verantwoordelijk voor de end-to-end-connectiviteit. Gedegen kennis van connectiviteit in het domein van de cloudprovider is daarom essentieel. Daarom investeert DCspine om die kennis op een hoog peil te brengen en te houden. De focus is daarbij nadrukkelijk breder dan bij de drie bekende internationale aanbieders. Ook de nationale cloudplatformen en aanbieders kunnen op de volledige aandacht van DCspine rekenen.

De interesse van DCspine voor die kant van de connectiviteit komt niet uit de lucht vallen. Op basis van onderzoek dat DCspine heeft laten uitvoeren, komt naar voren dat de markt de komende vijf jaar massaal in clouddiensten investeert. Daarbij zien bedrijven de beveiliging als grootste uitdaging voor het inzetten van de cloud en beschouwen bedrijven betrouwbare verbindingen als een absolute voorwaarde. Dit geeft aan dat het noodzakelijk is hier permanent tijd en aandacht aan te besteden.

Basisvoorwaarde

Berkel verwacht niet dat de aandacht voor directe veilige verbindingen de komende jaren af zal vlakken. Dit type verbindingen zal een basisvoorwaarde zijn voor gebruikers die meer zekerheid willen bij het gebruik van de cloud in al zijn vormen, van één enkele dienst tot hybride en multicloudomgevingen.

Flexibel en schaalbaar

Eén van de belangrijkste eigenschappen van directe veilige verbindingen is fexibiliteit en schaalbaarheid. “Bedrijven weten niet zeker of de oplossing waarvoor ze nu kiezen over vijf jaar nog de beste is. De ontwikkelingen gaan daarvoor te snel en de markt kan opeens andere eisen stellen. Dat betekent concreet dat niemand bereid is zich voor een langere periode aan een vendor te binden. Men probeert vendor lock-in voor applicaties of een cloudplatform te vermijden. Dat werkt door op de connectiviteit, die aan dezelfde randvoorwaarden moet voldoen. Connectiviteit moet dus flexibel en schaalbaar zijn om zonder interruptie aan een veranderende klantvraag te voldoen. DCspine heeft de afgelopen twee jaar flinke stappen gezet om aan die vraag te voldoen en zal daar in de nabije toekomst verder op inzetten.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Datacenter & Cloud Dossier 2019]