Portal DCspine
Digitale transformatie

Alles over digitale transformatie wat u als organisatie moet weten

Digitale transformatie is een blijvertje en belangrijk aandachtspunt voor vrijwel alle bedrijven. Benieuwd naar de ins en outs? Lees dan snel verder.

Hulp nodig bij Digitale Transformatie?

Wilt u serieus werk maken van uw digitale transformatie? En kunt u daar wel wat hulp en advies bij gebruiken? Dan helpt Eurofiber Cloud Infra u graag verder! Neem direct contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Steeds meer organisaties omarmen digitale transformatie. In plaats van ‘nice-to-haves’, worden een krachtige digitale infrastructuur en omnichannelaanbod kernvoorwaarden voor zakelijk succes. Die trend zien we niet alleen terug in de wereld van de grote enterprise-ondernemingen, maar ook bij start-ups en mkb-bedrijven. 70% van alle organisaties heeft een strategie voor digitale transformatie of is bezig met het ontwikkelen van zo’n plan.

De marktomvang voor en de investeringen in digitale transformatie groeien dan ook exponentieel. Naar verwachting zullen de wereldwijde uitgaven aan digitale transformatie in 2023 de 7 biljoen dollar benaderen. Waar techbedrijven vaak al een stap verder zijn dan de rest bij het benutten van digitale innovatie, zijn ook andere sectoren, zoals de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg en het onderwijs, inmiddels druk bezig met hun digitale transformatie. De coronapandemie heeft die ontwikkeling alleen maar versneld.

Wat zijn de hoofdredenen om zo sterk in te zetten op digitale transformatie? Wat houdt het begrip eigenlijk precies in? Welke technologieën maken digitale transformatie mogelijk? En wat zijn de belangrijkste voordelen van digitale transformatie? We leggen het uit in dit artikel.

Inhoud

Wat is digitale transformatie?

Eenvoudig uitgelegd omvat digitale transformatie het gebruik van diverse digitale technologieën om bedrijfsprocessen in te richten en zo als organisatie efficiënter, effectiever, flexibeler, klantvriendelijker en competitiever te worden. Maar digitale transformatie gaat verder dan alleen het gebruiken van een digitale dienst of het repliceren van een bestaande dienst door een digitale variant. 

De essentie is dat u de mogelijkheden van digitale technologie inzet om interne processen te creëren die beter en gebruiksvriendelijker zijn dan wat er al is. Hierdoor kunnen medewerkers efficiënter werken, maar verbetert u ook de dienstverlening richting uw klanten. Bovendien worden organisaties wendbaarder en zijn ze dankzij digitale transformatie beter in staat om in te spelen op nieuwe marktontwikkelingen. Ze kunnen de klant centraal stellen in gepersonaliseerde customer journeys.

Digitale transformatie behelst meer dan alleen het introduceren van nieuwe technologie: het betekent ook de overgang naar een compleet nieuw businessmodel. Mede om die reden kan het een lang, duur en gecompliceerd proces zijn dat niet altijd helemaal volgens plan verloopt. Volgens Rik Maes, emeritus hoogleraar informatie- en communicatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam, betekent digitale transformatie ‘een fundamentele verandering in klantinteractie, klantbeleving, waardeproposities, businessmodellen en operationele processen’. Het is dus zowel een technologische als (bedrijfs)culturele omslag.

Een goed uitgedacht en uitgevoerd digitaal transformatieproject neemt al gauw twee tot drie jaar in beslag. Die tijd is meestal hard nodig om te voorkomen dat digitale transformatie meer wordt dan alleen symptoombestrijding. Het doel is namelijk om uw organisatie structureel en toekomstbestendig de digitale toekomst binnen te loodsen.

Welke technologieën maken digitale transformatie mogelijk?

Bij digitale transformatie is vaak een breed en divers scala aan verschillende technologieën betrokken. 

Cloudcomputing

De cloud biedt voordelen op het gebied van schaalbaarheid en flexibiliteit (makkelijk en snel resources bij- of afschalen), kostenbeheersing (alleen betalen voor wat u gebruikt) en hybride werken (applicaties en data zijn altijd en overal beschikbaar). We zien dan ook dat meer organisaties eigen, on-premises beheerde hardware inruilen voor assets in de cloud. Ook applicaties ontwikkelen en draaien ze in toenemende mate in de cloud.

IoT

Het Internet of Things (IoT) verbindt meer en meer apparaten en objecten met het internet en de cloud. Van intelligente armbanden, horloges, fotolijstjes en speelgoed tot medische apparatuur, een breed spectrum aan verschillende sensoren en drones: het IoT-netwerk groeit elke dag razendsnel. IoT draagt op diverse manieren bij aan succesvolle digitale transformatie. Denk bijvoorbeeld aan het genereren van data die bruikbaar is voor het maken van accurate voorspellingen, het leveren van betere technische ondersteuning en het monitoren van belangrijke processen. 

Big data

Digitalisering zorgt ook voor een grote toename van data. Big data herbergen een enorme potentie voor het verbeteren van processen en customer journeys en het aanscherpen van business- en verdienmodellen. Big data helpen organisaties bijvoorbeeld om hun klanten beter te leren kennen, waardoor het makkelijker wordt om diensten, producten en content op maat aan te bieden. 

Big data kunnen ook uitkomst bieden bij het beheersen van risico’s. Een goed voorbeeld zijn financiële instellingen. De tienduizenden transacties die deze bedrijven iedere seconde verwerken, genereren zoveel waardevolle gegevens dat bedrijven door middel van patroonherkenning snel frauduleuze praktijken kunnen opsporen.

Kunstmatige intelligentie (AI)

We spreken van kunstmatige intelligentie (AI) als een systeem of machine een bepaalde taak (bijna) net zo goed kan uitvoeren als een mens. We gebruiken AI inmiddels nagenoeg elke dag. Denk bijvoorbeeld aan Google Maps, de vele ticketsites die onze voorkeuren onthouden en omzetten in gepersonaliseerde aanbiedingen of aan de vele slimme apparaten en apps die taken overnemen die vroeger door mensen werden gedaan. AI-toepassingen kunnen hun voorspellende kracht en vermogens om verbanden in grote datasets te ontdekken gebruiken om de dienstverlening en klantvriendelijkheid van bedrijven een stevige kwaliteitsimpuls te geven.    

Overige opkomende technologieën

De komende jaren zullen ook opkomende, innovatieve en snelgroeiende toepassingen en technologieën als de metaverse, blockchain en digitale valuta een voorname rol spelen in digitale transformatieprocessen.

De voordelen van digitale transformatie

Een goed doordacht en vakkundig uitgevoerd digitaal transformatieproject, levert uw organisatie diverse voordelen op. We zetten de belangrijkste voor u op een rij.

  • Digitale transformatie helpt organisaties bij het verbeteren van hun operationele efficiëntie. Denk bijvoorbeeld aan het benutten van (realtime)data voor het nemen van beter onderbouwde beslissingen. Of aan het automatiseren van repetitieve taken zodat medewerkers zich helemaal kunnen richten op werkzaamheden die waarde toevoegen aan de organisatie.
  • Het wordt makkelijker om te voldoen aan veranderende klantverwachtingen en de klanttevredenheid te verbeteren. Customer journeys zijn beter te doorgronden en nauwkeurig af te stemmen op de wensen en behoeften van uw doelgroep.
  • Digitale transformatie stelt u in staat om de efficiëntie en kwaliteit van huidige processen te verbeteren. Een voorbeeld is het digitaliseren van processen die nu nog een berg papier opleveren.
  • Digitale transformatie maakt het mogelijk om de kwaliteit van producten te verbeteren. Technologieën als simulatie, low-code en twinning helpen ook bij het drukken van kosten voor productontwikkeling. Simulatie en twinning maken het mogelijk om meerdere varianten van hetzelfde product naast elkaar te testen, terwijl low-code voorziet in het snel ontwikkelen van software met deels herbruikbare bouwblokken.
  • Dankzij digitale transformatie krijgt u de beschikking over flexibele en toekomstbestendige IT-systemen. Hiermee anticipeert u sneller op nieuwe markttrends en uitdagingen. 
Digitale transformatie uitdagingen

Hoe weet u dat uw organisatie toe is aan digitale transformatie?

Twijfelt u of uw organisatie toe is aan een digitale transformatie? Gelukkig zijn er een aantal signalen en checks die laten zien of dit wel of niet het geval is. In hoeverre herkent u zich in de onderstaande problemen of vraagstukken?

Digitaal goed onderlegde klanten

Als uw klanten steeds meer digitale interacties en diensten verwachten die u momenteel niet aanbiedt, en als u moeite heeft om de veranderende behoeften en voorkeuren van klanten bij te houden, is dit een signaal dat er werk aan de winkel is op het gebied van digitale transformatie. 

De concurrentie doet het beter op digitaal gebied

Presteren uw concurrenten beter dan u op digitaal gebied? En vertaalt zich dat bij hen naar meer klanttevredenheid, efficiëntie en winstgevendheid? Dan is digitale transformatie een vereiste om het gat met deze partijen te dichten. De moderne klant en webgebruiker stelt namelijk hoge eisen aan de kwaliteit, beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van digitale communicatie- en verkoopkanalen.

Er komen meer digital natives

Zijn veel bedrijven binnen uw branche of marktsegment zogenoemde ‘digital natives’ (bedrijven die groot zijn geworden in het moderne IT-tijdperk en al vanaf hun oprichting gebruikmaken van moderne en innovatieve technologie)? Dan is het hoog tijd om met uw organisatie ook serieuze stappen richting verregaande digitale transformatie te zetten.

De (huidige) IT-architectuur voldoet niet

Is de bestaande IT-infrastructuur te complex of verouderd (veel legacy)? En vormt de IT-architectuur een belemmering voor het adopteren van nieuwe technologie? Dan is de noodzaak voor digitale transformatie evident. Een goed transformatieplan, het standaardiseren van IT-systemen en het geleidelijk aanpassen of uitfaseren van de oude infrastructuur en legacy-IT zijn goede manieren om deze horde succesvol te nemen.

Welke uitdagingen kunnen een obstakel vormen voor digitale transformatie?

We zagen al dat digitale transformatie een complex en delicaat proces kan zijn dat een lange adem vereist. Er zijn dan ook verschillende uitdagingen die een obstakel kunnen vormen voor digitale transformatie. Denk bijvoorbeeld aan de onderstaande voorbeelden.

De organisatie is er (nog) niet klaar voor

Wellicht is de organisatie nog niet klaar voor digitale transformatie omdat er veel weerstand is tegen het proces. Mensen houden krampachtig vast aan hun vertrouwde manier van werken omdat ze nu eenmaal gewend en verknocht zijn aan bepaalde routines en werkvormen. In zo’n geval kan digitale transformatie heel wat voeten in de aarde hebben. 

Dit is op te lossen door veel aandacht te steken in het promoten en adopteren van nieuwe technologie. Het samenstellen van multifunctionele verbeterteams, die bestaan uit leden met verschillende expertises en van diverse afdelingen, is een goede manier om een breed draagvlak te creëren voor en sturing te geven aan digitale transformatie.

Geen adequate en duidelijke transformatiestrategie

Digitale transformatie vraagt om een heldere visie en duidelijke strategie. De gekozen technologie moet passen bij de business en strategische doelstellingen van een organisatie. Bij sommige organisaties ontbreekt zo’n visie, waardoor de gekozen oplossingen niet aansluiten op de bedrijfsstrategie en op de lange termijn niet leiden tot de gewenste sprong voorwaarts.

Weinig kennis over en animo voor digitale transformatie binnen de organisatie

Het kan ook zo zijn dat de digitale kennis binnen een organisatie ontbreekt. Of dat er weinig animo is voor digitale transformatie. De mens is immers een gewoontedier dat graag vasthoudt aan vaste routines en vertrouwde werkwijzen. Gerichte en boeiende trainingen (denk bijvoorbeeld aan e-learning) en een goede begeleiding bij het adopteren van nieuwe technologie verlagen de drempel en nemen de weerstand tegen verandering vaak weg.

Zo helpt Eurofiber Cloud Infra bij uw digitale transformatie

Eurofiber Cloud Infra beschikt over de expertise, diensten en oplossingen die nodig zijn om van uw digitale transformatie een doorslaand succes te maken. Zie ons als de leverancier van alle bouwstenen die u nodig heeft om het fundament te leggen voor een toekomstbestendig IT-landschap.

Ons dienstenaanbod herbergt:

  • Hybride datacenters die de mogelijkheden van de public cloud, private cloud en on-premises samenbrengen. Zo ontstaat een optimale balans tussen controle, flexibiliteit, gebruiksgemak en gebruiksvriendelijkheid.
  • Moderne cloudoplossingen. Denk hierbij aan een veilig en schaalbaar cloudplatform (IaaS) en directe privéconnectiviteit met de cloud (waarbij u dus de kwetsbaarheid en gevaren van het publieke internet omzeilt) via Cloud Connect.
  • Hoogwaardige connectiviteitsoplossingen zoals zakelijk glasvezel, datacenter-interconnectiviteit (DCspine) en het Dataplace Netwerk.
Eurofiber Cloud Infra

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u serieus werk maken van uw digitale transformatie? En kunt u daar wel wat hulp en advies bij gebruiken? Dan helpt Eurofiber Cloud Infra u graag verder! Komt u graag meer te weten over onze diensten en oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 (0) 30 242 8720 of vul het contactformulier op onze website in.