Portal DCspine
Cloud City

De reis naar de Cloud is een meerjarige

George Kurian is de CEO van NetApp. Almir Iriskic is oprichter van MatrixMind, onderdeel van Eurofiber Cloud Infra. Zij ontmoeten elkaar in het NetApp Executive Briefing Center op Schiphol-Rijk.

Contact

Wilt u meer weten over onze diensten?

We helpen u graag verder.

NetApp is toonaangevend op het gebied van de hybride cloud, zowel in de cloud als on-premise vereenvoudigt NetApp het beheer van applicaties en data, om de digitale transformatie te versnellen. Samen met partners stelt NetApp wereldwijd opererende organisaties in staat om het volledige potentieel van hun data te benutten. In dit artikel lees je welke ervaringen en ideeën George en Almir naar aanleiding van een aantal vragen met elkaar bespraken.

Uitdaging

Almir: Wat staat er bovenaan de agenda van jullie klanten als het gaat om business en IT?

George: Het gaat organisaties erom snel hun prestaties te kunnen verbeteren. Nieuwe technologieën bieden organisaties daar nieuwe mogelijkheden voor. Dan spreken we van digitale transformatie: nieuwe ideeën kunnen snel in praktijk gebracht worden en organisaties kunnen snel schalen zonder geconfronteerd te worden met de traditionele IT-uitdagingen, innovatie wordt mogelijk.

Almir: Wat is bij digitale transformatie de nieuwe uitdaging voor jullie klanten?

George: Ik denk dat van belang is dat de leiding van een bedrijf een duidelijk beeld van de digitale transformatie heeft en bereid is de manier waarop de organisatie nu werkt, te veranderen. Als dat er is, wordt de organisatie daarmee in staat gesteld nieuwe business te creëren.

Steeds meer integratie

De gateway die MatrixMind heeft gebouwd om de cloud te ontsluiten, is gebaseerd op HCI (hypergeconvergeerde infrastructuuroplossing) van NetApp. De eenvoud van deze oplossing, waarin compute en storage volledig geïntegreerd zijn, heeft er onder andere toe geleid dat het beheer eenvoudig is, dat er snel en eenvoudig geïmplementeerd kan worden en dat uitbreidingen eenvoudig zijn te realiseren, waardoor er adequaat gereageerd kan worden op vraag vanuit de business.

Almir: Eenvoud is belangrijk voor ons concept. Wordt HCI in de toekomst zodanig ontwikkeld dat de integratie met de cloud nog vollediger zal zijn, in die zin dat aanvullende software, zoals voor back-up, niet meer nodig is?

George: Zonder twijfel gaat het naadloos integreren van netwerken in de cloud, klanten in staat stellen hun IT-architectuur te vereenvoudigen. Het virtuele datacenter wordt steeds reëler naarmate implementatie makkelijker is en naarmate er makkelijker geschaald kan worden; de portabiliteit wordt steeds beter. Als leverancier van datamanagementdiensten kunnen we stellen dat hoe eenvoudiger het netwerk wordt, hoe makkelijker klanten hun data overal kunnen achterlaten en wij de cloud voor hen kunnen ontsluiten, ook om back-up te vereenvoudigen.

We werken bijvoorbeeld met Cisco samen voor ACI (Application Centric Infrastructure, waarmee klanten met multi- cloudnetwerken de flexibiliteit hebben om applicaties te verplaatsen, zonder dat daarmee de beschikbaarheid in gevaar komt). We hebben ACI breed ingezet in onze eigen technische afdelingen; voordat we producten aan klanten leveren, willen we hier intern ervaren hoe de producten gebruikt kunnen worden. We zien mooie vooruitgang!

Partners

Almir: Vanwege de door ons aan klanten gegarandeerde portabiliteit, is voor ons belangrijk dat onze vendoren dezelfde building blocks zowel in de cloud als on- premise beschikbaar hebben. We hebben echter het idee dat, in het algemeen, de leverancierskeuze minder relevant wordt gevonden. Wat is jullie idee daarover?

George: Ik denk dat nog veel mensen een vaag beeld van de cloud hebben. In de samenwerking met onze klanten en de hyperscalers, merken we dat klanten wel vooruitgang boeken qua inzicht: zij krijgen een steeds beter idee van de mogelijkheden in de cloud. Op hoog niveau is het nog vaag, de vergelijking met iOS van Apple, dat ook device- onafhankelijk dezelfde functionaliteit levert, helpt wel het idee te verduidelijken. Naarmate ze meer nadenken over de technologie om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren, komen ze meer te weten over de concrete betekenis van de cloud voor hun organisatie. Wat betreft de leverancierskeuze: klanten gaan in het algemeen uit van een hybride, multi- cloudconcept en wij denken dat daarbij inderdaad van belang is dat data zowel on- premise als in de cloud op dezelfde manier beheerd en beveiligd moeten kunnen worden. Met NetApp Data Fabric  wordt het datamanagement zowel in de cloud als on-premise vereenvoudigd en geïntegreerd om de digitale transformatie te versnellen.

Almir: Als we kijken naar de benodigde kennis, merken we dat onze kennis vroeger voor 80% betrekking had op het product of de technologie en voor 20% op de omgeving. Tegenwoordig hebben we vooral kennis van de cloud nodig, de verhouding is omgekeerd: 80% kennis van de cloud en nog maar 20% van het product. Hoe gaan jullie, gegeven jullie partnerlandschap, om met deze verandering?

George: Dit vraagt aanpassing van competenties, zowel van onze partners als van onszelf. Op lange termijn zullen we zien dat iedere organisatie een technologie-organisatie wordt, het idee dat technologie die in een organisatie wordt gebruikt, is dan verleden tijd. We zullen samen met onze partners, in zee gaan met organisaties om digitale transformatie daar mogelijk te maken. We hebben dus mensen nodig die de gesprekken die daarbij van belang zijn, met die organisaties kunnen voeren. Ook bij onze partners zal dat nodig zijn.

Strategisch advies

Almir: Wat raden jullie organisaties aan die zich oriënteren op de cloud?

George: Dat het belangrijk is te beseffen dat de reis naar de cloud een meerjarige reis is en dat die begint met het in kaart brengen van de infrastructuur die je nu hebt en van de nieuwe mogelijkheden die je wilt realiseren. Sommige klanten willen processen naar de cloud verplaatsen, anderen willen in de cloud opnieuw beginnen. We kunnen met onze partners helpen om te beoordelen wat klaar voor de cloud is. Verder adviseer ik stapsgewijs ervaring op te doen: start met een pilot en leer daarvan, werk aan de competenties die nodig zijn voor het beheer.

Klanten gaan geleidelijk over naar de cloud, dan kan ook goed ingespeeld worden op onverwachte ontwikkelingen, zowel aan de kant van de klant als bij ons. Klanten zijn soms niet voorbereid op enorm succes. Het openbaarvervoerbedrijf in Hong Kong wilde het publiek tijdens het Chinees nieuwjaar bijvoorbeeld via mobiele telefoons informeren over verkeersopstoppingen. Zij rekenden op 1 miljoen gebruikers en het bleken er 10 keer zo veel te zijn! We werden gevraagd de volgende dag meteen langs te komen om hen voor de toekomst aan een flexibele infrasctructuur (DataFabric) te helpen. Zelf zijn we ook wel eens verrast: we hebben Cloud Volumes gelanceerd (voor analytics, DevOps, enterprise applications, backup en disaster recovery) en dat was meteen zo’n succes dat we het aantal klanten dat er gebruik van kon maken, moesten beperken.

Het meest belangrijk is dat organisaties bedenken waarvoor zij hun data willen gebruiken. Na alle berekeningen en analyses blijven er data over. Wanneer een organisatie weet wat zij met die data wil doen, kunnen wij zorgen voor de benodigde flexibiliteit en veiligheid.

Almir: Inderdaad, wat je vandaag bedenkt, bepaalt wat je er morgen mee kunt doen. Daar zou ik nog aan toe willen voegen dat ik denk dat met name infrastructuur (IaaS) relevant is om je op te richten. Wij geloven zelf meer in portable infrastructuur, waaronder serverless architecture, dan in PaaS en SaaS, omdat in die infrastructuur meer intelligentie zit.

George: Prachtig!

 

Fred da Graça - DataplaceSusan Megens - Dataplace

ContactOnze experts

Wilt u meer weten over onze diensten?

We helpen u graag verder.