Portal DCspine
Wat is de rol van SD-WAN

Wat is de rol van SD-WAN in relatie tot een interconnectieplatform?

SD-WAN’s gebruiken meerdere datadragers om connectiviteit tussen datacenters en/of eindlocaties tot stand te brengen. Een SD-WAN routeert deze data automatisch op de meest optimale manier. Door de hoge mate van automatisering is het mogelijk om locaties, verbindingen en applicaties razendsnel te configureren en in gebruik te nemen.

Contact

Wilt u meer weten over onze diensten?

We helpen u graag verder.

SD-WAN’s gebruiken meerdere datadragers om connectiviteit tussen datacenters en/of eindlocaties tot stand te brengen. Een SD-WAN routeert deze data automatisch op de meest optimale manier. Door de hoge mate van automatisering is het mogelijk om locaties, verbindingen en applicaties razendsnel te configureren en in gebruik te nemen.

Met SD-WAN is het mogelijk om connectiviteit van verschillende aanbieders in hetzelfde WAN te integreren. Het integreren van verbindingen van andere providers is mogelijk met SD-WAN. De redundantie op een fysiek niveau is geregeld en dat is een groot pluspunt voor de beschikbaarheid van data en applicaties. Afhankelijk van het type data kan een SD-WAN automatisch de routering en het type drager bepalen. Organisaties houden zo beter grip op hun data en netwerken.

Complexiteit en beheer

Het toenemend aantal apparaten dat data verstuurt, zorgt voor een toenemende complexiteit van netwerken. Deze data wordt verstuurd zonder tussenkomst van mensen. Maar tegelijkertijd zijn het wel de eindgebruikers die deze data en applicaties gebruiken.

Meer assets in netwerk betekende tot voor kort meer complexiteit en beheer. Netwerken op basis van software werken intelligenter en zijn daarmee gemakkelijker te beheren en inzichtelijk te maken. Om dit te realiseren moet de beheeromgeving wel centraal zijn ingericht om zo het overzicht op het netwerk te behouden.

Met de inzet van nieuwe technieken kan het netwerk zichzelf monitoren. Als op basis van bepaalde parameters valt de verwachten dat een verbinding gaat uitvallen, dan zal het netwerk actie ondernemen en een alternatieve route kiezen. Dit noemen we zero touch recovery. 

In het geval van een SD-WAN kan er dan een nieuwe routering plaatsvinden op basis van congestie (packetloss), hoge latency of jitter. Ook is het mogelijk dat een SD-WAN automatisch overschakelt van glasvezel naar bijvoorbeeld een mobiele verbinding op basis van 4G of 5G. De gebruiker zal hiervan niets merken. 

Dark fiber netwerk

DCspine heeft op dit moment geen concrete plannen om zelf SD-WAN te implementeren. Het aanwezige dark fiber netwerk van DCspine geeft stabiliteit. Er is sprake van gegarandeerde bandbreedte en van interferentie met andere klanten is geen sprake. Op verzoek kan DCspine de dark fiber verbindingen met een SLA (Service Level Agreement) leveren. Het zijn verbindingen van DCspine en geen enkele andere partij maakt hiervan gebruik. Dat betekent dat DCspine end-to-end volledige controle heeft over de verbindingen in vergelijking met een oplossing van SD-WAN.

Network Access Control

Network Access Control regelt onder meer IT-beveiliging van end points. Voldoen bepaalde endpoints niet aan bepaalde criteria, dan krijgen ze geen toegang tot het netwerk. NAC kan voor elke endpoint regels afdwingen die bepalen of er wel of geen toegang tot (delen van) het netwerk mogelijk is. Netwerken worden complexer en daardoor is het beheer tijdrovend.