Portal DCspine
Datazaal DP Amsterdam

Dé 7 trends binnen datacenters voor 2023

Lees in onze blog over de belangrijkste trends binnen datacenters voor 2023 en hoe je als organisatie aan de slag kan met die ontwikkelingen.

Laten we kennismaken

Wilt u meer weten over Eurofiber Cloud Infra?

Wilt u meer weten over de diensten van Eurofiber Cloud Infra? En bent u op zoek naar een deskundig advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor een (virtuele) kennismaking.

De voortdurende digitalisering van de economie en samenleving is een ontwikkeling die niet meer te stuiten is. Kenmerkend voor de huidige situatie is dat het speelveld de afgelopen jaren flink is gewijzigd. De deels vrijwillige, deels uit nood geboren opkomst van het hybride werken, zorgt voor een groeiende behoefte aan connectiviteit en betrouwbare cloudoplossingen. Tegelijkertijd dwingt de klimaatcrisis ons om snelheid en IT-capaciteit te koppelen aan duurzaamheid.

De bovengenoemde ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op de manier waarop datacenters hun diensten aanbieden. In dit blogartikel belichten we de belangrijkste trends binnen datacenters voor 2023 en vertellen we hoe bedrijven aan de slag kunnen met die ontwikkelingen.

Dé 7 datacenter trends voor 2023

De grote behoefte aan krachtige IT-oplossingen en betrouwbare connectiviteit zorgt ervoor dat datacenters ook in 2023 een belangrijke rol blijven spelen op economisch en maatschappelijk gebied. Sterker nog,  de diensten van datacenters krijgen steeds meer het karakter van publieke nutsvoorzieningen. Tijd om nader in te gaan op de belangrijkste trends die op de korte en middellange termijn het landschap van datacenters gaan bepalen.

1. Versnelde digitalisering zonder concessies

IT-eindgebruikers worden steeds veeleisender, zowel op zakelijk vlak als privé. Denk aan situaties waarin u een film streamt, terwijl uw partner op Teams vergadert met zijn of haar collega’s. Of wanneer u virtuele vergaderingen houdt die de wekelijkse teammeeting volwaardig vervangen. Het zijn toepassingen die vragen om een hoge bandbreedte, capaciteit en snelheid.

De toegenomen vraag naar IT-resources, in combinatie met de massale migratie naar de cloud, zorgt ook voor complexere IT-infrastructuren. Dit leidt ertoe dat datacenters zich in toenemende mate richten op automatiseren en orkestreren. Omdat steeds meer datacenters software-defined zijn, wordt het makkelijker om zonder veel menselijke handelingen snel diensten op te schalen voor grote groepen gebruikers of perioden met pieken in dataverkeer. 

2. Meer aandacht voor duurzaamheid

Duurzaamheid is inmiddels meer dan een trend: het is een punt dat primair op de agenda van bedrijven staat en door 80% van de mondiale bedrijven wordt aangestipt (enkele decennia terug was dat nog maar een magere 12%) in hun communicatie. Ook datacenters gaan mee in die trend en gebruiken voor het verkleinen van hun ecologische voetafdruk steeds vaker maatregelen en technieken als energiebesparing, het hergebruiken van restwarmte, efficiëntere koeltechnieken en hernieuwbare energiebronnen.

3. Een belangrijkere rol voor edge computing

Alles en iedereen is tegenwoordig met elkaar verbonden. De opkomst van IoT creëert bijvoorbeeld een groeiend leger aan apparaten die door middel van slimme sensoren enorme hoeveelheden data genereren. Het verwerken van al die data via netwerken en connectiviteitsoplossingen is een flinke uitdaging. Edge-technologie biedt uitkomst, omdat ze het mogelijk maakt om data aan de randen van de infrastructuur - en dus dicht bij de bron - te verwerken.

Volgens Gartner zullen bedrijven in 2025 meer dan 75% van alle zakelijke data buiten het traditionele centrale datacenter creëren en verwerken. Daarom investeren moderne datacenters stevig in oplossingen voor remote infrastructure management, intelligente hardware en veiligheids- en trackingtools voor het op afstand monitoren van netwerken en applicaties.  

4. Hybride en schaalbare architectuur

Hybride en schaalbare architecturen winnen aan populariteit. Het gaat dan om een mix van on-premises, één of meerdere private clouds en verschillende public clouds. Het datacenter van de toekomst ondersteunt zo’n hybride infrastructuur door het bieden van veel schaalbaarheid en keuzevrijheid. Dit uit zich in het leveren van de juiste hoeveelheden rekenkracht en resources op het gewenste moment. Het devies is snel en op basis van actuele behoeften bij- of afschalen. De dienstverlening van datacenters verschuift in de richting van ‘Datacenters-as-a-Service’.

5. Modulair bouwen

Nieuwe datacenters zullen vaker op een modulaire manier worden gebouwd. Dit voorkomt problemen als een lang bouwtraject en torenhoge investeringskosten. Dit modulaire karakter heeft zowel betrekking op de technische componenten als de architecturale inrichting van datacenters. De voordelen van modulair bouwen? Een snelle inzet van resources, de mogelijkheid om flexibel uit te breiden en een efficiënter energiegebruik.

6. AI rukt op in het datacenter

Kunstmatige intelligentie (AI) rukt in het datacenter gestaag op. Dat komt onder meer tot uiting in de geleidelijke verschuiving van ‘single-domain digitalisation’ naar ‘full-lifecycle digitalisation and automation’. Datacenters kunnen AI gebruiken om betere voorspellingen te doen over workloads en verwachte piekperiodes. Daarnaast kan deze technologie ook ingezet worden voor bijvoorbeeld het optimaal routeren van data en services.

7. Veiligheid en betrouwbaarheid worden nog belangrijker

Naarmate het aantal slimme IT-toepassingen en de afhankelijkheid van digitale oplossingen groeien, nemen ook de cyberrisico’s toe. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn dan ook belangrijke assets voor datacenters. Een modern datacenter moet robuust, goed beveiligd en privacy-proof zijn. Het moet tevens de gereedschappen en kennis bevatten om zowel fysieke inbraken als digitale aanvallen adequaat af te weren. Extensive security analytics en netwerkmonitoring worden dan ook steeds belangrijkere onderdelen van de toolkit van de datacenter beheerder.

7 trends binnen datacenters voor 2022

Wat levert investeren in deze datacenter trends bedrijven op?

Investeren in de hierboven beschreven trends levert organisaties veel op. Door te kiezen voor datacenters die duurzaamheid en energiebesparing hoog in het vaandel hebben staan, komt u bijvoorbeeld tegemoet aan een sterke, breed levende maatschappelijke behoefte. U helpt bij het faciliteren van duurzame groei en versterkt de reputatie van uw bedrijf en merk.

Investeren in een hybride en schaalbare infrastructuur geeft u niet alleen de mogelijkheid tot het snel bij- of afschalen van capaciteit op basis van actuele behoeften, maar verleent u ook extra controle over het opslaan en beheren van data. Wilt u de publieke cloud gebruiken voor het hosten van generieke en veelgebruikte apps? Maar bedrijfskritische en privacygevoelige data liever on-premises, in een private cloud of in een klassiek datacenter beheren? Dat is geen probleem met een hybride en schaalbare architectuur.

Serieus inzetten op edge computing en AI geeft de connectiviteit een boost. Grote datastromen verwerken zonder in te boeten aan performance wordt een stuk eenvoudiger, vooral omdat data dichter bij de bron worden verwerkt. Daarnaast levert AI nuttige informatie over het optimaal routeren van verkeer en verwachte piekperioden. Het belang van goede veiligheidsoplossingen, zowel op het gebied van detectie en preventie als mitigatie, is overduidelijk in een tijd waarin netwerken complexer worden en cybercriminaliteit een lucratief en professioneel verdienmodel is.

Praktisch aan de slag

Maar hoe gaat u nu praktisch aan de slag met de trends die in 2023 en de daaropvolgende jaren zullen spelen binnen het datacenters? Het begint met een duidelijk beeld van uw wensen, behoeften en huidige IT-structuur. Hierbij kunt u denken aan vragen als:

  • In hoeverre is uw huidige IT-infrastructuur schaalbaar en toekomstbestendig? 
  • Is uw IT-landschap in staat om de kansen van AI, IoT en edge computing optimaal te benutten? 
  • Is het veiligheidsniveau toereikend om moderne cyberdreigingen het hoofd te bieden? 
  • En hoe staat het met het duurzaamheidsgehalte van het datacenter waar u momenteel uw IT-diensten onderbrengt?

Als u eenmaal een duidelijk beeld heeft van uw wensen, behoeften en huidige infrastructuur, is het belangrijk om een partner te kiezen die actief anticipeert op de actuele trends in datacenters. Een partner die de mogelijkheden van de moderne techniek benut voor het creëren van een IT-infrastructuur die voldoet aan de hoogste connectiviteits-, veiligheids- en duurzaamheidseisen. Bovendien moet het een partij zijn die u kan adviseren over de architectuur die optimaal aansluit bij uw business en IT-landschap.

Hoe helpt Eurofiber Cloud Infra?

Wilt u ook optimaal profiteren van de datacenter trends die in 2023 en de daaropvolgende jaren een belangrijke rol zullen spelen? Dan bent u bij Eurofiber Cloud Infra aan het juiste adres. Bij ons kunt u onder meer rekenen op de volgende faciliteiten en functionaliteiten:

  • Veel aandacht voor duurzaamheid. Zo maken we gebruik van energiezuinige koelingstechnieken, cold corridors, groene energie en een energiezuinige UPS-installatie. Bovendien recyclen en hergebruiken we restwarmte. 
  • Onze hybride datacenters bieden het beste van meerdere werelden door de mogelijkheden van de public cloud, private cloud en on-premises te combineren.
  • Met een Twin Datacenter-oplossing brengt u uw IT-infrastructuur onder op twee geografisch gescheiden locaties, maar wel bij dezelfde betrouwbare partij. Extra stabiliteit en zekerheid is hierdoor gegarandeerd.
  • Dankzij onze samenwerking met verschillende carriers is een goede connectiviteit nooit meer een probleem.
Laten we kennismaken

Wilt u meer weten over Eurofiber Cloud Infra?

Wilt u meer weten over de diensten van Eurofiber Cloud Infra? En bent u op zoek naar een deskundig advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor een (virtuele) kennismaking.