Portals
Segmenten

Overheid

Organisatorische flexibiliteit om te anticiperen

Rotterdam
Digiscan

Sluit uw digitale infrastructuur nog aan op uw businessmodel?

Ontdek of de continuïteit van uw business voldoende gewaarborgd is via de Digiscan of neem contact met ons op voor een adviesgesprek.

Aan de vooravond van de vierde industriële revolutie wordt er van u als overheidsdienst of –instelling veel verwacht. Zoals het anticiperen op nieuwe technologische kansen en sociale uitdagingen. Maar ook het intuïtief aanvoelen van de behoeften van de burger en er adequaat op reageren. Verouderde systemen en werkwijzen zult u moeten vervangen door nieuwe modellen die beter geschikt zijn voor het tijdperk van Artificial Intelligence (AI). Natuurlijk wilt u deze digitale diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk inrichten om voor iedereen toegankelijk te zijn (digitale inclusie). Heeft u de organisatorische flexibiliteit om dit te bereiken? 

De meerwaarde van digitale transformatie voor de overheid

Digitalisering transformeert onze maatschappij in rap tempo. Dit vormt een belangrijke bron van groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid in onze steden. Hierdoor staat u als overheidsinstantie voor grote uitdagingen. Een betere bereikbaarheid, CO2-reductie en energievoorziening vereisen een hoogwaardige ICT-infrastructuur die meegroeit met de behoeften van de samenleving. Dit zijn de trends die op dit moment in uw branche spelen:

Trend #1: De cloud als aanjager van innovatie

De cloud jaagt nieuwe technologieën aan zoals AI, Robotic Process Automation (RPA), Internet of Things (IoT) en big data analytics. Zo stimuleert de cloud een datagedreven cultuur op basis van gezamenlijke besluitvorming en ontstaat een platform voor het testen en ontwikkelen van innovatieve ideeën en nieuwe technologieën.

Trend #2: Smart cities

Er komt steeds meer aandacht voor smart cities, waar samenwerking tussen diverse partijen, connectiviteit en duurzaamheid vooropstaat. Om dit te laten slagen gelden een aantal basisvoorwaarden: allereerst een slim ecosysteem waarin bedrijven, universiteiten, start-ups, denktanks en burgers maatschappelijke uitdagingen samen aanpakken. Daarnaast slimme connectiviteit en data en ten slotte een slim platform en betrokkenheid. Zo kunt u als overheid technologie inzetten om burgerparticipatie en expertise te vergroten wat weer leidt tot betere besluitvorming binnen de publieke sector.

Trend #3: Een anticiperende overheid

Data-analyse, scenario's en simulaties stellen ons in staat om mogelijke problemen aan te pakken voordat ze plaatsvinden. Van het opsporen van fraude tot het bestrijden van een epidemie. Voorkomen is beter dan genezen, en dat geldt zeker voor de regering. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AI, zoals natural language processing (NLP), machine learning en spraak- en gezichtsherkenning kunnen u als overheidsinstantie daarbij helpen.

Uw uitdagingen, onze oplossingen

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u een digitale transformatie uitstelt. Voor onze consultants zijn uw uitdagingen op ICT-gebied dagelijkse kost. Ze helpen u graag om de perfecte oplossing te bedenken en uit te rollen. Dit zijn de uitdagingen waarmee u waarschijnlijk te maken heeft (of krijgt):

Cybersecurity

Uitdagingen kunnen liggen op het strategische vlak, maar ook in de inrichting van bestuurlijke modellen of de standaardisering van processen in de cloud. Bezorgdheid over cybersecurity en de (inter)nationale wet- en regelgeving die niet altijd goed op elkaar aansluit zijn ook aandachtspunten.

Privacy

Als overheid moet u beschikken over de juiste vaardigheden om succesvol gebruik te maken van het voorspellen van data. Data zijn vaak complex, lastig toegankelijk en er is altijd het risico van algoritmische vooringenomenheid. Daarnaast zijn er risicofactoren op het gebied van cybersecurity en privacy. Denk alleen al aan het creëren van een digitale identiteit.

Gebrek aan technische kennis en inzicht

Het digitaliseren van in- en externe processen vraagt om vakkundig technisch personeel waarover u misschien niet beschikt. Het kan ook zijn dat u hulp nodig heeft bij de financiële onderbouwing van uw migratie naar de cloud. Heeft u een totaal andere uitdaging? Test ons vooral uit. 

Uw partner in een geslaagde digitale transformatie

Achter elk succesvol businessmodel zit een betrouwbare digitale infrastructuur. Om dit te realiseren heeft u niet alleen hoogwaardige technologie nodig, maar ook een partner die u gedurende het gehele proces adviseert. Daar waar andere datacenters vaak alleen als leverancier opereren, zijn wij een betrouwbare partner die met u meedenkt en u begeleidt bij elke stap in uw digitale transformatie. U kunt daarbij vertrouwen op onze jarenlange ervaring en expertise.

Wilt u onafhankelijk persoonlijk advies?

Dan help ik u graag verder.