Portals
Segmenten

Industrie

Smart Industry versterkt concurrentiepositie

Industrie
Digiscan

Sluit uw digitale infrastructuur nog aan op uw businessmodel?

Ontdek of de continuïteit van uw business voldoende gewaarborgd is via de Digiscan of neem contact met ons op voor een adviesgesprek.

De snelheid waarmee Industrie 4.0 (Smart Industry) technologieën omarmt is gigantisch. De mogelijkheden die digitalisering, integratie en automatisering bieden geven maakbedrijven de mogelijkheid om zowel intern als door de hele waardeketen heen samen te werken op manieren die verbeteringen realiseren. Zowel in productiviteit als in design en kwaliteit. Maar om ook toekomstige economische groei, werkgelegenheid en een moderne duurzame industrie te realiseren zal uw branche voorop moeten (blijven) lopen en versneld investeren in ICT en nieuwe productietechnologie.

De meerwaarde van digitale transformatie voor industrie

Een onvoorspelbare economie, toenemende regel- en belastingdruk of veranderingen in de regels rond arbeidscontracten en vergunningen: uiteenlopende (geo)politieke ontwikkelingen hebben allemaal (in)direct impact op het groeiscenario en de concurrentiepositie van Nederlandse maakbedrijven. Dit zijn de trends die op dit moment in uw branche spelen:

Trend #1: Smart Industry

Door het uitwisselen van gegevens (data-integratie) kunnen productiesystemen samenwerken en reageren op live veranderingen in uw bedrijf, bij uw klant of in de toeleveringsketen. Machines geven zelf aan wanneer onderhoud nodig is, waardoor reparaties minder duur uitvallen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de operationele kosten met maar liefst 40% dalen.

Trend #2: Optimale balans tussen mens en robot

Artificial intelligence (AI) speelt een cruciale rol in de toekomst van de maakindustrie. Met hulp van AI ontwikkelt TNO adaptieve supportsystemen die flexibele productie en slim gebruik van data mogelijk maken. Met Augmented Reality (AR), collaborative robots (co-bots) en Robo-mate (exoskeletten voor zwaar lichamelijk werk) ontstaat een slimme balans en interactie tussen mens en robot. Schaarse menskracht wordt zo effectief, flexibel en duurzaam mogelijk ingezet.

Uw uitdagingen, onze oplossingen

Hoe wint de maakindustrie aan concurrentiekracht? TNO adviseerde maakbedrijven al eerder om niet te lang achterover te leunen: voor u  het weet is de achterstand op de concurrentie onoverbrugbaar.

Een gestroomlijnde digitale transformatie is een belangrijke bondgenoot. Dit zijn de belangrijkste uitdagingen binnen uw industrie:

Digitalisering en cyberrisico’s

Steeds meer processen in de industrie zijn gedigitaliseerd. Daardoor wordt er sneller, efficiënter en meer geproduceerd. Maar er zitten ook risico’s aan de toegenomen digitalisering. Zo wordt de kans op een hack groter: niet alleen binnen uw eigen organisatie, maar ook bij partners in de waardeketen. Daarnaast zijn digitale bedrijfsspionage of schending van privacywetgeving risico’s waar u zich bewust van moet zijn. Dit vraagt om investeringen in beveiligings- én risicomanagementoplossingen.

Digitalisering vergt aanpassing arbeidsmarkt

Technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering en AI maar ook de energietransitie, klimaatcrisis en coronapandemie vragen om een toekomst- en schokbestendige arbeidsmarkt. Technologie wordt vaak gezien als een bedreiging voor de werkgelegenheid en de kwaliteit van werk, maar biedt tegelijkertijd kansen op nieuw en hoogwaardig werk. Versterking van het aanpassings- en absorptievermogen van uw bedrijf en medewerkers moet daarom uw belangrijkste focus zijn bij technologische veranderingen.

Uw partner in een geslaagde digitale transformatie

Digitale transformatie staat of valt met een goede voorbereiding. Als maakbedrijf is het verstandig om eerst een duurzame digitale strategie te ontwikkelen en pas daarna na te denken over de technologie die daaraan kan bijdragen. Wij zijn de partner die u gedurende het gehele proces kan adviseren. We denken met u mee en begeleiden u bij elke stap in uw digitale transformatie. U kunt daarbij vertrouwen op onze jarenlange ervaring en expertise.

Wilt u onafhankelijk persoonlijk advies?

Dan helpen wij u graag verder.