Portals

Certificeringen

Eurofiber Cloud Infra heeft certificeringen hoog staan

cloud_voordelen_uitdagingen
Contact

Wilt u meer weten over onze certificeringen?

We helpen u graag verder.

Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen voorzien van service en advies, zijn onze datacenters continu onderhevig aan onderhoud, verbetering en (her)certificering. De behaalde certificaten tonen aan dat wij aan de internationale normen en eisen omtrent beveiliging, kwaliteit en duurzaamheid voldoen.

Huidige certificeringen 

Informatie beveiligingsmanagement - ISO 27001

ISO 27001 is dé standaard als het gaat om de betrouwbaarheid en veiligheid van IT-processen in een datacenter. Deze certificering specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie. Dit alles binnen een kader van de algemene zakelijke ondernemingsrisico's. Het certificaat verzekert jou als klant ervan dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de data gewaarborgd zijn.

Toegangsbeveiliging - NCP BORG klasse 4

Onze datacenters zijn BORG klasse 4 beveiligd. Dit is de hoogst haalbare norm in Nederland voor een normaal bedrijfspand. Niet alleen de elektronische, maar ook de bouwkundige beveiliging, zoals deuren, hekken en sloten, voldoen binnen ons datacenter aan de hoogste normen. Van een “power fence” en verzwaarde toegangshekken tot aan onze 50 CCTV camera’s, circle locks en biometrische beveiliging bestaat de totale beveiligingsschil van Dataplace standaard uit minimaal vijf lagen, tot aan het eigen rack.

Kwaliteitsmanagement - ISO 9001

ISO 9001 is wereldwijd de norm voor het bewaken en beheren van de kwaliteit binnen de activiteiten van een organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem is belangrijk voor ons algehele kwaliteitsbeleid. De nadruk hierbij ligt op de kwaliteitszorg en de continue verbetering en optimalisering hiervan en de daaruit voortkomende klanttevredenheid.

Milieumanagement - ISO 14001

Duurzaamheid, het milieu en energiebesparing zijn belangrijke pijlers binnen onze werkwijze en dienstverlening. ISO14001 is de standaard voor een goed milieumanagementsysteem; het zorgt voor een goede beheersing en vermindering van de milieueffecten van onze bedrijfsvoering. Zo wordt er gestreefd naar een continue verbetering van de milieuprestaties en het efficiënt gebruik van grondstoffen en energie.

Energiemanagement - ISO 50001

Als aanvulling op ons duurzame beleid, is het ISO 50001 certificaat behaald. Dit is dé standaard voor een goed energiemanagementsysteem. De getroffen maatregelen in onze datacenters zorgen ervoor dat het energieverbruik en de energiekosten verlaagd worden. Wij streven continu naar verbetering van onze energieprestaties.

Standaard voor uitbesteding - ISAE 3402 type 2

Eurofiber Cloud Infra laat jaarlijks een ISAE 3402 type 2 rapport opstellen. De internationale standaard voor (beheersing van) uitbesteding. Hiermee kunnen onze klanten aantonen aan hun auditoren dat onze dienstverlening veilig en goed geregeld is. Na ondertekening van een NDA kan dit vertrouwelijke rapport tijdelijk ter inzage gegeven worden.

 

Download onze certificeringen

Wil je meer weten over onze certificeringen?

We helpen je graag verder.